Místní knihovna Jevišovka
Naposledy aktualizováno: 19.05.2016 14:56:11

Vítejte v Místní knihovně

v Jevišovce

OBRÁZEK : img_3956.jpg

 

 

Půjčování v knihovně - změna od 2. 4. 2016 

 

v úterý     od 16 - 18 hodin

ve čtvrtek od 13:30 - 15:30 hodin

v sobotu od 9:00 - 10:00 hodin

 

Registrační poplatek pro rok 2016   

 

Oznamujeme čtenářům, že registrační poplatek pro rok 2016 se nemění u žádné kategorie.

Děti do 15 let, studenti a důchodci uhradí za rok 30 Kč, dospělí 50 Kč za rok.

Obnovte si své členství v tomto roce a plně využívejte služeb místní knihovny. Těšíme se na vás. 

 

 

 

Informace pro čtenáře  Smile

 

Moravská zemská knihovna poskytuje Meziknihovní služby v rámci celé České Republiky knihovnám zdarma - neúčtujeme poštovné!

 

 

 

Základní info pro knihovny:

 

http://www.mzk.cz/pro-knihovny/meziknihovni-sluzby

 

+ info k objednávání z fondu MZK v příloze

 

 

 

MVS komplet

 

http://www.mzk.cz/sluzby/pujcovani/meziknihovni-sluzby

 

 

Hodnocení roku 2015

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu.

Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ (Jan Amos Komenský)

 

Tímto citátem začíná přehled o činnosti knihoven regionu Břeclav za rok 2015. 

Statistiky jsou pro mnohé pouhá čísla, ovšem mají svou výpovědní hodnotu a můžeme se porovnávat s jinými knihovnami a obcemi. 

Jevišovka se svými 612 obyvateli patří do kategorie obcí od 501 do 1000 obyvatel (celkový počet 25) a je tímto počtem je na 21. místě v regionu Břeclav.

Na konci roku 2015 bylo v knihovně celkem 4 300 svazků knih (16. místo). 

Službu knihovny vč. vstupů do e-katalogu využilo celkem 1 125 uživatelů (5. místo). 

Knihovna evidovala 78 čtenářů (6. místo) z toho 17 čtenářů do 15 let (13. místo). 

Celkem bylo vypůjčeno 2 721 svazků (5. místo).

Z výměnného fondu byly zapůjčeny celkem 2 soubory s 316 svazky knih. 

Knihovna nabídla mimo knihy také výpůjčky časopisů, a to výběr ze 12 titulů. 

Uživatelé knihovny mohli využít připojení k internetu na 2 stanicích a také 2 iPady pro čtení e-knih nebo využití různých aplikací určených hlavně žákům. 

Knihovna již podruhé využila nabídku útvaru regionálních služeb a uvolnila finanční prostředky na nákup knih MěK Břeclav. Z poskytnutých 18 000 Kč na nákup knih knihovna ušetřila 7 505 Kč na rabatu, bylo tak nakoupeno celkem 101 svazků knih s průměrnou cenou 178 Kč za knihu, celková hodnota knih je 25 486 Kč, zaplacená částka pouhých 17 981 Kč Tuto službu knihovna vítá, jelikož cena knih neustále roste.

Výsledky naší knihovny v celookresním měřítku jsou velmi dobré a také z hlediska hodnocení plnění Standardů pro dobrou knihovnu vydaných Ministerstvem kultury naše knihovna splňuje většinu kritérií. 

Týdně se půjčuje 6 hodin, a to v úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin.Připraveny bývají i jiné aktivity, ale není o ně zájem.

Závěrem je však nutno říct, že v naší knihovně, stejně jako ve všech ostatních knihovnách , dochází k poklesu počtu čtenářů, jejich návštěv i výpůjček. Nejsmutnější je pokles dětských čtenářů z loňských 25 na dnešních 17. Je to škoda, a tak bych ráda vyzvala rodiče, aby své děti do knihovny přivedli. Čeká tady na ně řada krásných knih.

Poděkování a blahopřání patří těm opravdovým čtenářům, kteří pravidelně docházejí a knihy jseč staly nedílnou součástí jejich života. Pořadí nejlepších čtenářů je následující:

 

Dospělí:

1. MARXOVÁ ŠTĚPÁNKA 138 výpůjček

2. MRENICOVÁ RŮŽENA 82 výpůjček

3. ZIMMERMANNOVÁ ANTONIE 67 výpůjček

 

Děti a mládež

1. WERNEROVÁ ADÉLKA 33 výpůjček

2. ZELEŇÁKOVÁ TEREZA 26 výpůjček

3. ŠESTÁKOVÁ MARCELA 22 výpůjček

 

Informace o dění v knihovně získáte na webu: www.knihovnajevisovka.webk.cz

Zde máte možnost také nahlédnout do on-line katalogu a také do svého čtenářského konta. 

Jitka Radkovičová (knihovnice)

 

 

 

 

Hodnocení výsledků místní knihovny v roce 2014

 

Z materiálů Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2014, který každoročně vydává Městská knihovna Břeclav, máme možnost porovnat činnost naší knihovny se 70 knihovnami Břeclavska. Materiál obsahuje úvodní slovo ředitele Městské knihovny Břeclav Mgr. Marka Uhlíře a po té obsáhlý komentář k výkonu regionálních funkcí v roce 2014 vypracovaný vedoucí útvaru regionálních služeb MěK Břeclav p. Jarmilou Smolovou.

Naše knihovna vykazuje ke konci roku 2014 celkem 4 548 svazků knih. Službu knihovny vč. vstupů do e-katalogu využilo celkem 1 692 uživatelů. Knihovna evidovala 93 čtenářů z toho 25 čtenářů do 15 let. Celkem bylo vypůjčeno 3 061 svazků. Z výměnného fondu byly zapůjčeny celkem 4 soubory s 509 svazky knih. Knihovna nabídla mimo knihy také výpůjčky časopisů a to výběr ze 12 titulů. Uživatelé knihovny mohli využít připojení k internetu na 3 stanicích a také 2 iPady pro čtení e-knih nebo využití různých aplikací určených hlavně žákům. Výsledky naší knihovny v celookresním měřítku jsou velmi dobré a také z hlediska hodnocení plnění Standardů pro dobrou knihovnu vydaných Ministerstvem kultury naše knihovna splňuje většinu kritérií. Knihovna poprvé využila nabídku útvaru regionálních služeb a uvolnila finanční prostředky na nákup knih MěK Břeclav. Z poskytnutých 20 000 Kč na nákup knih knihovna ušetřila téměř 6 tis. Kč na rabatu, bylo tak nakoupeno celkem 79 svazků knih s průměrnou cenou 177 Kč za knihu. Tuto službu knihovna vítá, jelikož cena knih neustále roste.

Přesto, že se knihovny snaží využívat moderní technologie, nabízí kvalitní literaturu a velký výběr knih pro děti, přesto zájem o knihovny klesá. Ne jinak je tomu i v naší obci. I tak jsem přesvědčená, že knihovny smysl mají, že čtení knih, hlavně dětem, velmi pomáhá a knihu nic nenahradí. I nadále bude naše knihovna poskytovat své služby celkem 6 hodin týdně a to v úterý a ve čtvrtek od 16 – 18 hodin a v sobotu od 9 – 11 hodin. I nadále bude nabízet kvalitní knihy, výběr periodik a také možnost přístupu k internetu. Pravidelné informace o dění v knihovně získáte na webu: www.knihovnajevisovka.webk.cz. Zde máte možnost také nahlédnout do on-line katalogu a také do svého čtenářského konta. Pokud máte připomínky či návrhy k práci a činnosti v knihovně, využijte možnost vzkazů.

Knihovna v naší obci bude i nadále kulturním stánkem s moderním přístupem ke knihovnické práci a širokou nabídkou služeb našim občanům.

Bošiaková Božena, starostka

 

 

 

Knihovní řád

Provozní řád internetové studovny

Ceník placených služeb a poplatků MK Jevišovka


 

 

 

 
Proces zabral 0.0470 sekund času a 0.59MB paměti.